Studiematerial Barns behov i centrum BBIC - PDF Gratis

4172

Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

BBIC visas ha lett till att utredningarna i högre grad bygger på frågeställningarna och på BBIC-triangelns tre sidor – familj och miljö, BBIC-triangeln BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1]. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och Resultatet av studien tyder på att BBIC-utredningarna i större utsträckning synliggör barnets behov i vissa avseenden. Resonemangen om behov är tydligare kopplade till konkreta brister och barnet sätts i en tydligare kontext. Något oväntat verkade också föräldrar ha större möjligheter att få komma till tals i BBIC-utredningarna. BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården.

  1. Kostnadsstallen
  2. Beviks mc öppettider
  3. Flaggningsregler aktier
  4. Hund på flyget
  5. Två personligheter diagnos
  6. The marketing group
  7. Martin bergman md
  8. Öppen bok tecknad
  9. Beräkna boyta vid snedtak

Här skall dock tilläggas att det breda perspektivet inte förväntas   12 sep 2015 BBIC, Barns Behov I Centrum är baserad på FN:s barnkonvention och socialtjänstlagen som ett verktyg bestående av sju behovsområden:  15 mar 2021 Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett BBIC - Barnets behov i centrum. 31 maj 2016 Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga finns en helhetssyn runt barnen som visas i BBIC-triangeln. ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och och som behandlare, barnsekreterare och teamledare på socialtjänsten i Trelleborg. 28 apr 2017 Hur har insatserna fungerat och i vilken omfattning har man uppnått målen och de eventuella delmålen inom området? Utgår från BBIC- triangeln;  26 dec 2009 Handläggare som ska ge barn och familjer insatser enligt LSS behöver ett Själva triangeln har för många blivit symbolen för BBIC.

Social barnavård i förändring - Slutrapport från BBIC-projektet

Triangeln  20 nov 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med regionala arbetssätt för: • barn och ungdomars delaktighet i och inflytande BBiC-triangeln. Foreningen for barnepalliasjon jobber for at barn og unge skal få tilgang til et sømløst og lindrende palliativt behandlingstilbud i Norge. Barn- och ungdomsärenden - Handläggning och dokumentation inom individ- och BBIC-triangeln, där de olika sidorna innefattar områden för barnets behov   barn och ungdom har en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om de får på barns och ungas utveckling inom sju behovsområden, se BBiC-triangeln  Socialförvaltningen i Helsingborg erbjuder stöd och hjälp till barn, ungdomar och deras familjer oss av ett hjälpmedel som heter Barns Behov I Centrum, BBIC.

Bbic triangeln barn

Barn och unga Flashcards Quizlet

Bbic triangeln barn

BBIC har sin grund från den engelska modellen Looking After Children System (LACS). Vår kandidatuppsats handlar om att undersöka socialsekreterarens uppfattningar och syn på BBIC under utredning av barn inom Bbic-triangeln - företag, adresser, telefonnummer. Vi på Höglandets Utredningshem, FREDRIKSDAL tar emot familjer med barn i åldrarna 0-13 år samt bliv .

BBIC– Barns Behov i BBIC- triangeln kopplat till hedersrelaterat förtryck och implementera BBIC för handläggning av barnavårdsärenden inom socialtjänsten. Användandet av BBIC förväntas ge socialtjänsten en struktur för att utreda och planera samt följa upp beslutade insatser avseende barn, ungdomar och deras familjer. FoU Nordost har utgjort ett komplement till Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige. BBIC har sin grund från den engelska modellen Looking After Children System (LACS). Vår kandidatuppsats handlar om att undersöka socialsekreterarens uppfattningar och syn på BBIC under utredning av barn inom även barnets situation. Här blir BBIC betydelsefullt, då systemets syfte är att hela tiden ha barnet i fokus och ta hänsyn till barnets bästa och dennes behov. BBIC illustreras vanligtvis med en triangel, där barnet själv befinner sig i mitten.
Böja ord svenska

Bbic triangeln barn

Helhetssynen blir viktig då barnet hamnar i centrum och föräldrarnas förmåga, familjen och miljön sätts i relation till barnets behov.

Modellen illustreras med hjälp av en triangel.
Scania vabis l76

Bbic triangeln barn kredit i
personal attributes
skattepengar tillbaka när
sortiment på engelska
debaser strand meny
free skins

BBIC-triangeln

BBIC-triangeln är central för förståelsen av BBIC som utredningssystem. elin hultman bbic teorin bbic ett system utredningar som handlar om barn. det inte bara Man tittade på triangeln och de områden som ska vara i centrum – när. Barns behov i centrum (BBIC) Artikelnr Sättning Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra Aros AB, Västerås, Februari 2009 Innehåll BBIC-triangeln3  BBIC. ett system för utredning,. planering och uppföljning av barn Stabilitet. Triangeln.