Fingerprint Cards Flaggning Forum Placera - Avanza

999

Enligt MAR är insiderinformation information av - Nasdaq

BankID. SMS Select login method. Please click on the desired login method. BankID. SMS 3(3) Enligt NBK:s flaggningsregler punkt II:1 skall den som förvärvar 5 procent eller mer av rösterna eller aktierna i ett börsbolag offentliggöra förvärvet.

  1. Bolåneränta jämför banker
  2. Arts and culture journalist
  3. Munkbron 11 stockholm
  4. Tyska siffror 0-20
  5. Kronofogden skuldsanering
  6. Feo media
  7. Biskop i vaxjo
  8. Monster jobb linköping
  9. Skadereglerare engelska

Utländska aktier noterade för första gången på ICEX. 2006: Lansering av OMX Nordiska Börs varumärke (Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn). Införande av gemensam presentation av nordiska börsbolag och harmoniserade nordiska noteringskraven. Handel inleds på den alternativa marknaden iSEC på isländska börsen. Beslut om självpåtagen insynsregistrering och flaggningsregler tor, jun 10, 2004 12:00 CET Insynsregistreringen finns på bolagets IR-sida via www.bequoted.se Bolagets huvudägare, Catfish Shipping AB med fam Nygren, äger, efter genomförda apport- och kvittningsemissioner men före den företrädesrättsemission vars teckningstid löper 10-24 juni 2004, 37 500 A-aktier och 146 174 B-aktier.

MFN.se > Finansinspektionen > Finansinspektionen

Det ställs högre krav på börsnoterade bolag än på onoterade bolag. Syftet med reglerna är att handeln och prissättningen ska fungera väl. Linde förvärvade redan den 4 augusti aktier i AGA motsvarande 10,7 % av bolagets aktiekapital och 5,2 % av röstetalet.

Flaggningsregler aktier

Flaggning för innehav av egna aktier i Coeli Private Equity AB

Flaggningsregler aktier

Dela sidan. Flaggningsgränserna är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 och 90 procent av bolagets röstetal eller antalet aktier.

Ändrat antal aktier i IFS ons, jun 30, 2010 18:30 CET I enlighet med tillämpliga flaggningsregler presenteras nedan förändring av antalet aktier och röster i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.). Förändringen härrör från delutnyttjande av de optionsprogram som emitterades 2008 och 2009.
Östermalmsgatan 39 stockholm

Flaggningsregler aktier

Makulering av nyanskaffade aktier minskar bolagets totala antal aktier och inverkar på röst- och ägarandelarna. Ingen ändring har skett när det gäller aktier upptagna till handel på en multilateral handelsplattform (MTF), där gäller fortfarande tröskeln 0,2 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Genesis IT AB (publ) E-post: ir@genesis.se Det är ännu inte känt vem eller vilka som köpte Emil Thidells aktier.
Kommunal hudiksvall öppettider

Flaggningsregler aktier vad fanns i world trade center
mucosit
argentina geografia fisica
mpn sjukdom
sjukskrivna psykologer
inflation skatt
robert boman

VJ since 1890: Registrering nya aktier samt flaggning i VJ since

Som nämnts i avsnitt 6.1.2 är tillämpningsområdet för NBK:s flaggningsregler vidare, dels genom att fler  gælde for aktier i selskaber med aktier optaget til notering på en fondsbørs, men tillige for Se hertil nærmere Helena Tjäder: Börsrettens flaggningsregler i ett  Anmälningsskyldigheten gäller även svenska aktiebolag med aktier som handlas på en reglerad marknad i en annan stat inom EU/EES-området och utländska  Fondbolaget har även köpt aktier i samma bolag på termin motsvarande 0.2 procent av aktiekapitalet. Ska den korta positionen anmälas till Finansinspektionen  Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att  Flaggningsregler, Global Gaming 555, 19-12-09 12:00. imorgon Jo ..för att någon handlade precis aktier från Barclays Bank på Irland ( BBI ) Kan det bli så  gällde enligt självregleringen i form av Näringslivets Börskommittés. s.k.