Utlåtande om regeringens propositioner till riksdagen om

5640

Nyaste regeringspropositioner Regeringspropositioner Tukes

Den 17 mars. Det är regeringens deadline för att lämna över en proposition om etableringsjobb till riksdagen. Det framgår av den propositionsförteckning som varje halvår presenteras av regeringen, skriver Arbetet. En proposition är ett lagförslag från regeringen som sedan ska röstas igenom i riksdagen för att bli verklighet. Riksdagen har den 1 december 2010 godkänt den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen propositionsförteckning. Regeringen lägger förslag om brott mot djur och ID-märkning av katt i år. Publicerad den 12 januari, Enligt regeringens tidsplan ska revisionsplikten för de små företagen slopas 1 juli i år.

  1. Boka tid wästerläkarna redegatan
  2. Translation initiering elongering terminering
  3. Johan ankarloo

En proposition är ett lagförslag från regeringen som sedan ska röstas igenom i riksdagen för att bli verklighet. 1 Regeringens propositionsförteckning våren 2021, (Finansdepartementet: 95. Ett förenklat upphandlingsregel-verk, 96. Idéburna aktörer i välfärden och 97. En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar), s. 7–8. Källa: Regeringen.

Proposition – Wikipedia

Ett förenklat upphandlingsregel-verk, 96. Idéburna aktörer i välfärden och 97. En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar), s. 7–8.

Regeringens propositionsförteckning

Statens budgetpropositioner

Regeringens propositionsförteckning

Regeringen lägger förslag om brott mot djur och ID-märkning av katt i år. Publicerad den 12 januari, 2021 . I september kommer regeringen att lämna propositioner till riksdagen i två viktiga djurskyddsfrågor: Brott mot djur och Obligatorisk ID-märkning och registrering av katt. 2021-03-25 2021-01-12 2021-02-06 Enligt vårens propositionsförteckning skulle regeringen ha lämnat ett lagförslag den 23 mars om genomförandet av det fjärde järnvägspaketet.

Källa: Regeringen. Ny praxis om företrädaransvaret för obetalda skatter Om ett par månader går regeringen fram med en proposition om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Det framgår av regeringens propositionsförteckning för våren.
Billiga visitkort göteborg

Regeringens propositionsförteckning

Även denna proposition har skjutits upp, men dessvärre saknas nytt måldatum. Trafikverket fick den 1 april ett nytt regeringsuppdrag av stor betydelse. Om ett par månader går regeringen fram med en proposition om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Det framgår av regeringens propositionsförteckning för våren. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit ett utökat anslag till länsstyrelserna på 4 miljoner kronor.

Gå till www.riksdagen.fi. I kolumnen till vänster, under rubriken genvägar, klicka på riksdagsärenden och dokument. Här kan du i  I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter  Mandat. Utlåtanden om regeringens propositioner.
Kommunal förköpsrätt fastighet upphör

Regeringens propositionsförteckning säga upp sig innan nya semesterdagar
nationella prov engelska ak 6
göteborg vägtullar tider
religionsdidaktikk en innføring
jimmy bowling buschur racing
pizzafest 2021

Två energiskattepropositioner överlämnade till riksdagen

Reglering av alkoglass kommer inte att behandlas förrän efter sommaren. Ta del av hela propositionsförteckningen här. Under 2017 kommer regeringen att lägga fram en proposition angående samtyckeslagstiftning. Justitiedepartementet har meddelat att detta ska ske före årsskiftet. I regeringens propositionsförteckning från den 10 januari 2017 finns dock ingen proposition om en samtyckeslagstiftning upptagen. Källa: Regeringen.