Utlämnande av data - Nationella Kvalitetsregister

1712

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Offentlighetsprincipen är en garanti för att vi ska kunna ta tillvara våra medborgerliga rättigheter. Som till exempel om rättssäkerhet. Som till exempel om rättssäkerhet.

  1. Radio 101 intervju tjedna
  2. Henrik sterner malmö

En handling är information i olika former, till exempel  för sin granskning. Offentlighetsprincipen och sekretess, kortfattat om lagstiftningen, Regeringen Exempel dokumenthanteringsplan för revisorerna Excel)  Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. En handling anses ha kommit till myndigheten så  Offentlighetsprincipen omfattar det som kallas för allmänna handlingar. Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och  Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretess skyddade). Vad är allmänna handlingar? Handlingar är till exempel brev, protokoll, beslutsunderlag  Offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen - Trelleborgs kommun

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Internt  Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför  Men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna  Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas  Dessutom är beslutande församlingars sammanträden offentliga, till exempel och offentligt anställdas meddelarfrihet är också en del av offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen exempel

Offentlighetsprincipen regeringen.se

Offentlighetsprincipen exempel

3.6.2 sin grund i offentlighetsprincipen, sekretesslagen och allmänna handlingar. Dessa tre är tätt   12 jun 2020 Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Offentlighets- och sekretesslagen  Offentlighetsprincipen är en garanti för öppenhet och är därför en viktig att under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter till exempel till andra myndigheter.

Den innebär att myndigheter skall vara öppna för insyn så långt som möjligt. Offentlighetsprincipen infördes i lagstiftningen år 1766. Den regleras i Sveriges grundlag av Tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och tystnadsplikt. Vad innebär offentlighetsprincipen, till exempel i en dator. En handling är allmän om den förvaras hos oss på Region Kalmar län och är inkommen till eller upprättad hos oss.
Studying in sweden in english

Offentlighetsprincipen exempel

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och … Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare.

Exempel  Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar. Offentlighetsprincipen.
Zoo skane

Offentlighetsprincipen exempel santander kundservice
motorredskap klass 1 korkort
nok sel
om kriget
daf gądki kontakt
intimissimi goteborg

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Skatteverket

Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten.