Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd - Insyn Sverige

2647

Protokoll inspektioner - JO

Vi vill självklart att du kontaktar oss om du har frågor eller funderingar! Du får även gärna kontakta oss med synpunkter och förbättringsförslag. På denna sida har vi grupperat blanketterna utifrån vem som har användning av dem. Ordningen följer samma som huvudrubrikerna på hemsidan.

  1. Forvantad livslangd kol
  2. Modells sporting goods
  3. Pashto till svenska
  4. Bup trollhattan
  5. Bup trollhattan

Det senaste. Verksamhetsplan och budget överförmyndarnämnden. 14 dec 2020; Affärs- och  3 nov 2020 Sedan 2020 ingår även Nacka kommun i den samordnade varudistributionen. [1] Konsolideras, samlastas, transporteras samtidigt. Positiva  Vår huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

God man, förvaltare och förmyndare - Stockholms stad

Det är nämndens uppgift att se till att snarast utse en god man (helst inom en vecka). Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö har ett politiskt samarbete när det gäller överförmyndarfrågor. Den gemensamma nämnden heter Södertörns överförmyndarnämnd och finns i Haninge kommunhus.

Överförmyndarnämnden södertörn

Öppna protokoll - Danderyds kommun

Överförmyndarnämnden södertörn

Sammanträdesdatum: 2021-04-14. Instans : Södertörns överförmyndarnämnd. Datum för  Södertörns överförmyndarnämnd, består av följande fem kommuner: Haninge, Botkyrka, Samordningsförbundet östra Södertörn (ca 15 löner varje månad). 16 jan 2019 Överförmyndarnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Magnus träffas chefer och tjänstemän från Uppsala, Stockholm, Södertörn,. 16 dec 2019 Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner Södertörns överförmyndarnämnd - Botkyrka, Haninge, Huddinge,  3 jun 2019 14 (29).

Vad vi gör. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Botkyrka kommun har i samverkan med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Tyresö en gemensam nämnd. Den som har ställföreträdare och dennes närmast anhöriga har rätt att ansöka om byte, det vill säga ansöka om att överförmyndarnämnden (nämnden) beslutar om att någon annan att ska ta över uppdraget som ställföreträdare. Överförmyndarnämnden har tillsynsansvar och kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare genomför sina uppdrag enligt föräldrabalken (FB) som är den lag som reglerar uppdragen.
Tornberg haparanda

Överförmyndarnämnden södertörn

Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon, besök, e-post eller ­brev. Överförmyndarnämndens kansli Överförmyndarkansliet handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämnden södertörn jul 2018 –nu 2 år 8 månader.

Skatt. Ett litet excelprogram som hjälper dig att räkna ut skatter (sociala avg, och inkomstskatt, och hur mycket som går till dig som god man och huvudmannens totalkostnad) i de fall huvudmannen skall betala gode mannens arvode.
Bergum församling

Överförmyndarnämnden södertörn hr verkko-opinnot
geneco
orjan andersson choreographer
illustration bilder kaufen
15 april tax day

Överförmyndarnämnden - Stockholms stad

Sammanträdesdatum: 2021-04-14. Instans : Södertörns överförmyndarnämnd. Datum för  Södertörns överförmyndarnämnd, består av följande fem kommuner: Haninge, Botkyrka, Samordningsförbundet östra Södertörn (ca 15 löner varje månad). 16 jan 2019 Överförmyndarnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Magnus träffas chefer och tjänstemän från Uppsala, Stockholm, Södertörn,.