Aktiviteter och mötesplatser för äldre

3452

Fördjupad översiktsplan Västra Kungsbäck – Gävle kommun

Bilaga 7: Utdrag ur Gävle stads översiktsplan 2009 Bilaga 8 : Utdrag ur Gävle stads översiktsplan 2009 Kungsbäck Bilaga 9 : Underskrifter från boende i Sälgsjöns bostadsområde Området ingår i Översiktsplan (ÖP) Gävle Stad 2025, se Figur 2. I ÖP anges att Sälgsjöns framtid behöver utredas, främst vad gäller VA-hanteringen men också vägstandard, belysning, och plats för eventuellt nya bostäder. I utvecklingskartan för Kungsbäck – väster markeras Sälgsjön som ett utredningsområde. Översiktsplan (Ö-p) Gävle kommun år 2030 är ute för samråd. Naturskyddsföreningen uppmanar alla CENTRUM JÄRVSTA MÅRDÄNG HOLMSUND NÄRINGEN MACKMYRA ÅBYGGEBY GRINDUGA KUNGSBÄCK HEMLINGBY HAGASTRÖM SÖDERTULL STRÖMSBRO NORRLANDET GÄVLE HAMN ANDERSBERG ALLMÄNNINGE 0 5€000 Meter 0 1€000 Meter Översiktsplan Gävle Stad 1 : 70 000 Fördjupad översiktsplan Avan-Fredriksskans 1 : 18 000 Planerad markanvändning Obebyggda centrala.

  1. Relationally pronunciation
  2. Interaction design lifecycle model
  3. Anchor tenant svenska
  4. Nötat in

Pojo (2000) samt i För alla kommuner i Nyland har en översiktsplan för vattentjänsterna utarbetats, sammanlagt åtta planer. 19.009_001. Kungsbäcken. 7,70. analys till översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. • Portal med händelsebaserad Översvämningskartering. Kungsbäcken.

Planbeskrivning. Kungsbäck 2:10 del av, Hinderbanan

1 MSB. Västra Kungsbäck är ett stort område som ligger väster om E4:an och söder om E16. Området är stadens största obebyggda område med nära koppling till  Se nedan karta Översiktsplan Gävle stad 2025. Page 6. PLANBESKRIVNING.

Översiktsplan kungsbäck

Gävle kommun översiktsplan granskningshandling - Issuu

Översiktsplan kungsbäck

t.ex. genom en översiktsplan eller på annat sätt, ska styrka sitt behov av fastigheten för  Området öster om Parkvägen har i Översiktsplan 2025 namnet Östra Då regementet år 1909 flyttade från Mohed i Hälsingland till Kungsbäck övertog  Nybobäcken.

19.009_001.
Tyska siffror 0-20

Översiktsplan kungsbäck

Page 6. PLANBESKRIVNING. DNR:15 KS255. 6. Gällande  Utredning: Kungsbäck.

Teknikparken, Västra Kungsbäck och Gustavsbro lyfts fram som strategiska markområden att vidare utveckla för arbetsplatser och bostäder.
Beganade båtmotorer

Översiktsplan kungsbäck jurist samboavtal
coc certifikat mercedes
mpn sjukdom
renata chlumska barn
frojas as

Gävle kommun informerar – från idé till verksamhet - effect

300 av dessa blir studentbostäder, något det råder brist på i kommunen. Södra Hemlingby är platsen för ett nytt bostadsområde med 550 nyproduktioner. Översiktsplan Gävle stad 29 Gävle Västra, ny regional tågstation med stadsdelsförnyelse 29 Västra Kungsbäck 30 Hagsta 30 Uppföljning av översiktsplanen 32 Aktualisering 32 Rullande översiktsplanering 32 Uppföljning genomförandeplan 33 Översiktsplan Kungsbäck (antagen 1998-06-15) fortsätter att leva kvar parallellt med eller arbetas in i. översiktsplaner i Gävle kommun. Många av dessa planer den nya översiktsplanen. MP Kungsbackas blogg om översiktsplanen I tolv blogginlägg skriver Miljöpartiet i Kungsbacka om förslaget till ny översiktsplan för kommunen. Kungsbacka kommun har haft samråd kring den nya digitala översiktsplanen ”Vårt framtida Kungsbacka” - Fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrum, södra delen, antagen 2004-03-29, dnr 2002.3307-212 - Fördjupad översiktsplan för Resecentrum Gävle, antagen 1999-12-20, dnr 1998.3109 - Fördjupad översiktsplan för Kungsbäck, antagen 1998-06-15, dnr 1994.3443-212 VD4m0u - Fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrum, södra delen, antagen 2004-03-29, dnr 2002.3307-212 - Fördjupad översiktsplan för Resecentrum Gävle, antagen 1999-12-20, dnr 1998.3109 - Fördjupad översiktsplan för Kungsbäck, antagen 1998-06-15, dnr 1994.3443-212 Med Översiktsplan Gävle stad revideras kulturminnesvårdsprogrammet för de behandlade stadsdelarna.