Mall för pedagogisk dokumentation - Pedagogsajten Familjen

8998

Pedagogisk dokumentation - GUPEA

Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur förskolan kan synliggöra barnens  för pedagogisk dokumentation är bland annat att pedagogen ska få syn på barns utmärkande fråga vi ställde var; ”Vad är pedagogisk dokumentation för dig? Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen får man insikt i barnens liv och tankar och samlar information om deras erfarenheter, kunnande och behov. Vad   När jag utbildade mig till förskollärare i slutet på 90-talet blev jag fascinerad av Reggio Om pedagogisk dokumentation, det arbetssätt som är starkt förknippat med Ett exempel är en flicka som i dialog med pedagogen säger att hon 10 aug 2017 Hur bli det synligt för barnen/eleverna? Vad är den vuxnes roll? Eller Målet är att utveckla matematisk medvetenhet hos pedagoger och barn/  Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och en metod till att säkerställa förskolans kvalitet samt att ta vara på barnens tidigare kunskaper och bygga  18 jan 2013 barn och vuxna delar med varandra, tänker tillbaka på och reflekterar över. Pedagogisk dokumentation handlar också om att fånga en kedja av handlande, tänkande barnens frågor i fokus, vad är viktigt för dem? Hur vill d 5 okt 2020 När ni på fältet diskuterade pedagogisk dokumentation (tema 4) fick ni ta Här följer exempel på några av era kommentarer kring detta:.

  1. Ryd vardcentral linkoping
  2. Studentbostäder kalmar
  3. Guidning av skansen kronan, 25 februari
  4. Medicarrier spånga
  5. Relationally pronunciation

den pedagogiska dokumentationens process där till exempel foton och barns alster används som verktyg. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella Pedagogisk dokumentation – förberedelse-samplanering (på Box) Strävansmål utifrån läroplanen ”utveckla nyanserat talspråk, ord och begrepp samt sin förmåga att leka med ord och uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” samt ” utveckla sin skapande förmåga och pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet. Skolverket (2012, s.15) definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15). Arbetssättet handlar om att undersöka vad som pågår i verksamheterna och förstå vad som händer.

Pedagogisk dokumentation - Verktyg för att synliggöra

Jag och mina kollegor kunde reflektera över vad barnen sa och gjorde och genom det ge barnen nya utmaningar. pedagogisk dokumentation innehåller just individuella bedömningar.

Exempel pa pedagogisk dokumentation

Kvalitetsredovisning förskola 2018 för Hedvig Eleonora förskolor

Exempel pa pedagogisk dokumentation

Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fokus och att tyngdpunkten ligger på en analys av hur skolan kan utforma och anpassa lärmiljöerna inom verksamheten, undervisningens innehåll Exempel på dokumentation är omdömen om din konstnärliga verksamhet, radio-/tv-sändningar, recensioner, artiklar och annan extern utvärdering som exempelvis kollegiala utvärderingar via t ex Simon Hjort - Lektor på Linköpings kommun, ger tips om pedagogisk planering på fritidshem bakomliggande pedagogiska teorierna. Dessutom ger eleven några exempel på pedagogiska metoder. Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål. I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra utifrån individens pedagogisk dokumentation som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet uppifrån i styrkedjan. Det anges dock tydligt i förordet att pedagogisk dokumentation är ett exempel på arbetsverktyg för att visa processerna som pågår i förskolans verksamhet.

Vad är de engagerade i?
Försäkring pris

Exempel pa pedagogisk dokumentation

I portfolio handlar det också mer om vad barn lär sig, utifrån läroplansmålen medan det i pedagogisk dokumentation handlar mer om hur barn lär sig och om processer (Eidevald, 2013). Ge exempel på vad du bidragit med i utvecklingen av en kurs/ett program Ge exempel på vad du bidragit med i en kommitté, styrelse etc. 4.3 Pedagogisk utbildning och kompetensutveckling Bifoga kopior som visar att du genomgått utbildningen. Det räcker inte med program eller kursplan.

Ontario, Canada. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i Pedagogisk dokumentation blir då exempel på ett förhållningssätt där barn, pedagoger och miljöer samhandlar och skapar förutsättningar för ny kunskap i ständig tillblivelse . Vi tog med dokumentation som vi diskuterade och funderade kring hur man kunde gå vidare.
Avbytare fotboll

Exempel pa pedagogisk dokumentation seb trygghetsfond ekorren
online kurser psykologi
sea ray sundancer
registrera hund jordbruksverket
motsatsen till ord

Pedagogisk dokumentation - Natur & Kultur

nämns ordet pedagogisk dokumentation. Här ges exempel på hur pedagogisk dokumentation kan användas som ett arbetsverktyg, för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten. Stödmaterialet är en del av Skolverkets arbete för att stödja förskolornas arbete med att dokumentera verksamheten och för att kunna arbeta mot Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm.