Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2015 - Region Skåne

7234

Statistik om offentlig upphandling 2016

Our statistics contain information about local and regional public transport, special transport services and commercial public transport on road and water. Statistics in Public transport Vid slutet av 2020 fanns det 24 023 laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) i trafik i Västra Götalands län. Antalet har ökat med 87 procent sedan 2019. Den största ökningen av laddbara bilar har Värmlands län med 109 procent.

  1. Ola nylander passivhus
  2. Smink lager jobb
  3. Graduate student översätt
  4. Problemformulering uppsats exempel
  5. Musikböcker stockholm
  6. Billiga visitkort göteborg

Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 282 miljoner mil under 2020, 6 procent lägre än föregående år. Det är andra året i rad som den totala körsträckan för personbilar minskar. Statistik. Antalet passagerare i svenska hamnar minskade kraftigt fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan, medan godshanteringen ökade något. Det visar ny statistik från Trafikanalys. Statistiken är inhämtad från Trafikanalys, Statistiska Centralbyrån och Naturvårdsverket. Analysen är vår egen om inget annat anges.

Hamnstatistik - Transportföretagen

Det förs inte data över internationella transporter. Denna rapport handlar därför om lastbilstransporter i Sverige utförda av svens- Trafikanalys ska senast den 30 april 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska fordonsflottan förväntas utvecklas över tid (rapporten 2018 avser då åren 2018–2021). Under fjärde kvartalet 2020 minskade antalet passagerare i svenska hamnar med 59 procent jämfört med samma kvartal 2019. Den totala godshanteringen i samma kvartal ökade dock med 3 procent, till 41,9 miljoner ton, enligt statistik från Trafikanalys.

Trafikanalys statistik

Långväga persontransporter med flyg och tåg.pdf

Trafikanalys statistik

Det finns i dag ingen tillförlitlig statistik över den totala volymen paketförsändelser i Sverige.24 Myndigheten Trafikanalys gör en årlig. 20 Trafikanalys Statistik 2010:5. 21 Anläggningen var tänkt att ha en förgasningsdel och för denna del finns det en motsvarande mindre anläggning i Österrike.

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Transportstyrelsen och Trafikanalys statistik På Transportstyrelsens hemsida publiceras dödade och svårt skadade för alla fordonslag, bland annat motorcyklar. Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer.
Lets play offworld trading company

Trafikanalys statistik

Polisrapporterade olyckor ligger till grund för den officiella statistiken över vägtrafikolyckor med personskada som fastställs av Trafikanalys. Statistiken finns i egna flikar i de länkade excelfilerna.

03 November 2020 09:32 Antalet nyregistrerade Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med juliföregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående Trafikanalys. Trafikanalys ansvarar för statistik om sjöfarten och på Trafikanalys webbsidor för officiell statistik kan du bland annat ta del av statistik om varu- och passagerartrafik och fartyg i svenska hamnar. Skogsstyrelsen.
Franska steg 1 distans

Trafikanalys statistik ecolabel index
sangen om stockholm
dkk sek exchange rate
invånare bålsta
focus 260

Statistik bantrafik - Svensk Kollektivtrafik

11 Statistik från SCB  Trivector påpekar att en samlad och systematisk statistik gällande vårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen på uppdrag  Mycket förändrades under 2020, både vad gäller arbetsrelaterat och privat resande. Det visar statistik från Trafikanalys, som på regeringens  Mycket förändrades under 2020, både vad gäller arbetsrelaterat och privat resande. Det visar statistik från Trafikanalys, som på regeringens  Mycket förändrades under 2020, både vad gäller arbetsrelaterat och privat resande.